Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Kulturelle aktivteter og sundhed

X

Kunst og kulturelle aktiviteters betydning for trivsel og sundhed.
Er der en oplagt symbiose?

Der er stærke sammenhænge mellem kulturelle aktiviteter og sundhed. Mennesker der er involveret i fx korsang, teater, musik, billedkunst, litteratur m.v. trives bedre, har et bedre helbred og lever længere. Men hvorfor? Hvad ligger bag? Hvordan kan man fremme sundheden med kunst, uden at man piller luften ud af den æstetiske oplevelse?

Hør om den interessante symbiose mellem kulturelle aktiviteter og sundhed set i et salutogenetisk perspektiv. Om hvordan kunsten og deltagelse i de kulturelle aktiviteter både er identitetsskabende samt bidrager til, at selvet i os udvikles: At vi bliver bedre til at give vort liv en fortællestruktur og bedre til at tolke de stemte indtryk, vi modtager fra vor omverden.