Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Nyheder

X

X

Nyt på jobfronten

Efter 31 rigtig gode år i henholdsvis Ikast Kommune og senere Ikast-Brande Kommune skiftede jeg job i efteråret 2019. Er nu ansat som sundhedsinnovator i Forskningsenheden, Regionspsykiatrien Vest, med flere udviklingsopgaver – især omkring tværfaglig og tværsektoriel samarbejde samt implementering af sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM. Arbejder sideløbende som forfatter, foredragsholder, underviser samt udviklingskonsulent for især kommuner. Er p.t. tilknyttet et EU-metodeudviklingsprojekt omkring ‘Det Dobbelte KRAM’ og ‘ABC for mental sundhed’ med Dansk Oplysningsforbund som projektejer og med Danmark, England, Portugal og Litauen som deltagerlande. Er desuden tilknyttet flere nationale og internationale udviklingsprojekter om sundhed og trivsel.

X

Nyt kursustilbud i samarbejde med
LOS – Landsforeningen for sociale tilbud

X

Neuropædagogik – introduktion til en pædagogisk praksis på hjernen præmisser

Hvilken form for pædagogik kan man anvende til personer med funktionsnedsættelse i hjernen, når den “almindelig pædagogiks håndtag” ikke virker? Kurset giver en grundig introduktion til neuropædagogik i teori og praksis. Der udleveres fyldigt kursusmateriale.

Kursus i Lystrup fredag d. 28. februar 2020, kl. 09.00 – 15.00
se kursusprogram og tilmelding her /  INGEN LEDIGE PLADSER  /

Kursus i Taastrup fredag d. 6. marts 2020, kl. 09.00 – 15.00
se kursusprogram og tilmelding her /  INGEN LEDIGE PLADSER  /

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ny portrætartikel i Socialpædagogen


X

X

X

X

X

X

X

X

X

Artiklen handler om nødvendigheden af at turde afprøve nye innovative veje for at bedre mental sundhed – og ikke blot gøre mere af det samme, da det ser ud til, at det ikke løser problematikken med øget stress og psykiske lidelser i samfundet. Sundheds- og Trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM lægger op til en nødvendig helhedstænkning omkring sundhed og trivsel. Læs artiklen her.

X

X

Ny bog om Det Dobbelte KRAM udgivet af Sund By Netværket

X

X

X

X

X

X

X

X

Sund By Netværket har udgivet en publikation om sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM (60 sider, farveillustrationer).

Kapitel 1 præsenterer modellen  Det Dobbelte KRAM – dens videnskabelige baggrund og perspektiver.

Kapitel 2 beskriver en proces som Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed har haft bl.a. i samarbejde med fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Her præsenteres en samtidsanalyse af, hvad der ligger bag udviklingen af den stærkt stigende stress og psykiske lidelser i samfundet. Historien tager sin begyndelse i 1543!

Slutteligt præsenteres forskellige forslag til handlinger for bedre mental sundhed. Det Dobbelte KRAM og ABC for mental sundhed indgår i løsningsforslagene som dybest set handler om, at gå fra “mere til bedre” i sundhedsindsatserne.

Du kan bestille publikationen som paperback hos Sund By Netværket – eller downloade publikationen kvit og frit her.

X

X

Ny video på YouTube om musik og sansestimulering som medicin for hjernen

X

X

X

X

X

INMU-touch er en dansk opfindervirksomhed der har udviklet en interaktiv “musik-pude” der kan anvendes til at berolige mennesker med fx demens, ADHD og angst. INMU-touch har modtaget flere internationale anerkendelse for deres produkter.

Jeg samarbejder med INMU-touch omkring den teoretiske baggrund bag musikkens effekt på hjerne, nervesystem og sind. Se fx klippet der ligger på YouTube og læs mere på INMU’s hjemmeside her.


X

Nyt interview om Det Dobbelte KRAM

Finduddannelse.dk er Danmarks største uddannelsesportal. Jeg blev for nylig interviewet om Det Dobbelte KRAM og mental sundhed – læs interviewet her.

finduddannelse.dk kan du bl.a. også læse andre interessante artikler om uddannelse og arbejdsliv.

X

X

X

X

X

X

XX

X

Ny artikel: “Det Dobbelte KRAM for bedre mental sundhed”

Sammen med Mette Skov Stoffer sidder jeg i i formandsskabet for Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed. Temagruppen blev stiftet i 2013 og har siden arbejdet ud fra Det Dobbelte KRAM som den grundlæggende teoriramme for sundhed og trivsel. Mette og jeg har skrevet en ny artikel “Det Dobbelte KRAM for bedre mental sundhed”. Læs den på Sund By Netværkets hjemmeside her.

Artiklen er en “opvarmer” til en ny større publikation om mental sundhed som Sund By Netværket publicerer senere på året.

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

X

Bogen om Det Dobbelte KRAM

Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel.

X

Hans Reitzels Forlag, 216 sider, talrige farveillustrationer og arbejdsmodeller, kr. 320,- (vejl.). Kan også købes som i-bog: 240,- kr.

Læs mere om bogen.

Læs introduktionskapitlet her.

Bestil foredrag eller kursus direkte hos Peter Thybo  – ring eller skriv uforpligtigende en mail her.

X

X

X

X

X

Læs forlagets pressemeddelelse ved at klikke på nedenstående.X

X

X

X

X

X

X

Anmeldelser af Det Dobbelte KRAM

“Absolut et appetitvækkende og brugbart opslagsværk”
Sygeplejersken nr. 2, 2017

“Bogen – og modellen – kan have interesse for alle, der er optaget af ”det gode liv” og sundhedspædagogik. Jeg forestiller mig, at den må kunne være til inspiration for medarbejdere i de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg, visitatorer, demenskoordinatorer, rehabiliteringsmedarbejdere, frivillige aktører og ikke mindst for ledelse og organisationer, som har ansvar for sundhedspolitikker”
Annette Johannesen, Dansk Gerontologisk Selskab

“…Bogen giver rig mulighed for eftertanke og er nem at relatere til egen hverdag. Den er let læselig og samtidig yderst interessant. Den beskriver betydningen af individets sundhed og helbred i vores senmoderne, globaliserede og individualiserede samfund, hvilket udmunder i interessante teorier. Teorierne er let forståelig for læseren, da de sammenlignes med hverdagsbegivenheder. Opbygningen af bogen indbyder derfor læseren til selv at filosofere videre omkring teorierne og egen sundheds- og helbredstilstand. Så er man interesseret i en uddybende fortolkning af sundhed og helbred, samt hvordan dette forværres, forbedres og forstås, vil jeg varmt anbefale Det Dobbelte KRAM”
Stinne Tranekær, Medicinstuderende, Syddansk Universitet

”På Sind Daghøjskole i Aalborg har vi valgt at lade Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM” være grundbogen for et efteruddannelsesforløb for alle medarbejdere […]. ”Det Dobbelte KRAM” bidrager klart til at styrke et fælles værdigrundlag og målrette vores indsats overfor målgruppen. En stor tak til Peter Thybo for bogen, som jeg gerne anbefaler til andre der vil starte en udviklingsproces i en medarbejdergruppe inden for social- og sundhedsområdet. Vi vil også bruge bogen til at skabe øget forståelse imellem skolen, patientforeninger og politikere”
Knud Birk Pedersen, Forstander, Sind Daghøjskole.

”Peter Thybo giver i bogen en udførlig beskrivelse af sammenhængen/forskellen mellem at være sund og rask, eller at være usund og syg.  Der er et spændingsfelt mellem Patogenese, som er årsag til sygdom, og Salutogenese, som er årsag til sundhed […]. Modellen beskrives med en masse eksempler på, hvordan alle kan tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i arbejdet. Bogen giver os en vigtig og meget overskuelig opsætning af forskellige faktorer og deres sammenhænge for alle der ønsker at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme både fagligt og politisk. Den er fyldt med konkrete eksempler der lige er til at anvende i rehabilitering”
Birgitte Gammeltoft, Specialergoterapeut Neurorehabilitering,
Nyhedsbrev for Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering, November 2016.

X

X