Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Nyheder

X

X

Det Dobbelte KRAM i Sundhedsstyrelsens nye 10 års plan for psykiatrien

X

X

X

X

X

X

X

Sundhedsstyrelsens nye ambitiøse 10 års plan for psykiatrien er nu offentliggjort (jan 2022). 10 års planen er udarbejdet sammen med Socialstyrelsen. Det er stærkt tiltrængt med et løft til psykiatrien og den mentale sundhed i Danmark og jeg læser med glæde, at man i Sundhedsstyrelsens hovedrapport side 105 refererer til min sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM:

“De dokumenterede erfaringer fra ABC for mental sundhed samt arbejdsgrundlaget ‘Det Dobbelte
KRAM’ kan danne et fælles afsæt for forståelse af mental sundhed bredt i befolkningen såvel som
på de psykiatriske afdelinger og i socialpsykiatrien, herunder på bostøtte- og botilbudsområdet”.

Samtidig vil jeg supplere med, at både ABC for mental sundhed og Det Dobbelte KRAM har særdeles stærke koblinger til Recovery-tankegangen som i disse år udbreder sig hastigt i Danmark.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens 10 års plan her.

X

Health could be learned – creation the adults training courses for healthy life

X

X

X

X

X

X

‘Health could be learned’ er et 2-årigt EU-metodeudviklingsprojekt under Erasmus+ som nu planmæssigt er afsluttet. Projektet har fokus på mental sundhed til forskellige sårbare grupper og anvender ‘Det Dobbelte KRAM’ samt ‘ABC for mental sundhed’ som teoriramme. Resultater og erfaringer har været meget positive og alle deltagerlande – Danmark, England, Portugal og Litauen – forsætter implementeringen. Evalueringsrapporten offentliggøres i nærmeste fremtid. Der kommer et link til rapporten på denne Nyhedsside. Du kan læse et kort resume af projektet her.

Du kan læse en længere artikel om Det Dobbelte KRAM på engelsk som jeg har skrevet til projektet længere nede på denne Nyhedsside (diverse materiale fra udviklingsprojektet kommer også til at ligge på EU-portalen).

X

Podcast og YouTube om Det Dobbelte KRAM og Det Hele Menneske

X

X

X

X

X

X

X

Jacob Beermann har inviteret mig til en længere samtale om Det Dobbelte KRAM og beslægtede emner. Nu ligger der 1½ time på Podcast/YouTube. Du læse Jacobs fyldige introduktionsartikel samt høre og se samtalen #50  her.
X

Virtuelle foredrag og kurser – så det gnistrer

X

X

X

X

X

X

Teams? Zoom? Skype? – eller noget helt fjerde? På grund af restriktionerne udløst af COVID-19 tilbydes alle foredrag og kurser nu virtuelt. Du er meget velkommen til uforpligtende at kontakte mig for at høre nærmere om muligheder, faglige emner såvel som tekniske løsninger.

Det virtuelle møde kan ikke erstatte det fysiske møde, men er dog bedre end unødvendig stilstand. Læs fx feedback fra Haderslev Sundhedscenter og Falck Healthcare A/S, hvor vi netop har gennemført henholdsvis et 3-timers og 1½ times kursus i Det Dobbelte KRAM”:

”Foredraget ’Det Dobbelte KRAM’ med Peter Thybo kan varmt anbefales! Foredraget blev afviklet online pga. corona-virus, men vi følte på ingen måde, at det forringede kvaliteten af foredraget eller kontakten med Peter Thybo undervejs. Succesen kan tillægges to ting; 1) Peter Thybos grundige forberedelse af indholdet målrettet vores behov og test af Microsoft Teams, 2) men mest af alt fordi Peter Thybo er en fantastisk inspirerende og behagelig formidler, som er virkelig god til at få budskaberne frem via sine illustrationer og talegaver. Indholdet ramte plet i forhold til det vi søgte – et arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel på tværs af fagområder. Vi glæder os til at arbejde videre med indholdet”.

Heidi Mattle
Projektkoordinator, Sundhedscenter Haderslev

”Fredag den 5. Februar 2021 startede Falck Healthcare deres interne kursusrække med Peter Thybo som den første oplægsholder, om Det Dobbelte KRAM og det bio-psyko-sociale sundhedssyn. Vi var lidt spændte på deltagelse fra vores kolleger, dels fordi det var virtuelt, men også fordi det foregik i arbejdstiden. Vores bekymringer viste sig at være helt grundløse. Peter tryllebandt godt 100 personer i 90 minutter og vi er siden blevet væltet af henvendelser både på det materiale der blev anvendt, men også efterspørgsel på link til oplægget, så det kan ses og genses. Mine varmeste anbefalinger til Peter Thybo, det kræver et stort talent og et gennemarbejdet materiale at holde så mange menneskers koncentration på distancen”.

Laura Höger, Falck Academy / Falck Healthcare

“Kvalitet helt i top!
Som led i kompetenceudvikling for sundhedsfagligt personale på tværs af sektorer mellem Almen praksis, Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune leverede Peter Thybo d. 25. marts 2021 foredraget ‘Det Dobbelte KRAM’ som forløb over alle forventninger! Fokus var ”Hvordan fremmer vi MENTAL SUNDHED, HELBRED OG TRIVSEL i et hverdagsliv med en kronisk sygdom?” Foredraget skulle oprindeligt være afholdt fysisk, men blev omlagt til en virtuel løsning via Teams grundet COVID-19 pandemien. Budskabet blev leveret top professionelt og inspirerende både hvad angår materiale og formidling. Med godt 70 deltagere ramte budskabet bredt og efterfølgende evalueringer har vist at den virtuelle løsning bestemt var anvendeligt og at foredraget var yderst relevant. Vi kan varmt anbefale Peter Thybo og hans budskab omkring ‘Det Dobbelte KRAM’, som giver anledning til mange refleksioner og drøftelser faggrupper imellem, ikke mindst hvordan det implementeres i klinisk praksis”

Anita Kjer Madsen og Christina Nielsen, Konsulenter for kronisk sygdom,
Tværgående Sundhedsteam, Bornholms Regionskommune

X

Artikel om Det Dobbelte KRAM
i et bio-psyko-socialt perspektiv

X

X

X

X

X

X

X

I denne nye artikel udfoldes sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM i et bio-psyko-socialt perspektiv. Det vises hvordan modellen kan udgøre et ‘teoretisk baggrundstæppe’ for en lang række teorier, metoder og ressourceorienterede begreber, som fagprofessionelle indenfor for sundhed og pædagogik har i deres faglige værktøjskasse. Artiklen afslutter med, at Det Dobbelte KRAM kan tilbyde fælles og tværfaglig:

 • Forståelse af begrebet ’sundhed’
 • Redskab i sundhedsindsatser
 • Teoretisk ståsted
 • Præcisering af begreberne sundhedsfremme og forebyggelse
 • Fælles arbejdsgrundlag
 • Grundlag for kompetenceudvikling
 • Fælles sprog
 • Grundlag for forskning og sundhedsinnovation

X

Det Dobbelte KRAM som online-foredrag

X

X

X

X

X

X
X

X

I et samarbejde med den prisbelønnede digitale læringsplatform LEARN UP  er det nu muligt at se online-undervisningen om mental sundhed og sundhedspædagogik: “Det Dobbelte KRAM – om beskyttende faktorer for trivsel og robusthed set i et læringsperspektiv”

Undervisningen præsenterer og udfolder hovedmodellen Det Dobbelte KRAM og viser samtidig en række “tag-med-hjem-og-brug-i-praksis-“modeller.

Der tages afsæt i salutogenese som er et evidensbaseret videnskabsområde indenfor sundhedsteori. Undervisningen er delt op i seks afsnit og varer i alt 2,10 timer: 1) Rigets tilstand, 2) En grundmodel for sundhed og trivsel , 3) Det Dobbelte KRAM, 4) Om sammenhænge mellem fysisk helbred og mental sundhed, 5) Hvordan får vi mennesker vi møder til at vokse, 6) Hvad har vi lært – og et par afsluttende samlende modeller.

Du kan se en lille introduktion til online-foredraget på LEARN UPs hjemmeside her

X

I styregruppen for projekt Naturlige Ressourcer – Naturterapi

X
X
X
X

Pr. 1 juni 2021 er jeg indgået i styregruppen for projekt Naturlig Ressource – Naturterapi. Projektet er et 3-årigt aktionslæringsforløb der med afsæt i naturen skal bidrage til at udvikle og afprøve en bæredygtig og skalerbar forankringsmodel for øget mental sundhed. Projektet arbejder med stressforebyggelse og -rehabilitering. Indsatser er sammensat ud fra ny forskning inden for naturens potentiale i forhold til restitution og reducering af symptomer på nedsat mental sundhed, bl.a. stress, angst og depression. Projektet støttes af Friluftsrådet og Trygfonden.

Deltagere i styregruppen er:

 • Rikke Laustsen, Projektleder, Danmarks Jægerforbund
 • Louise Morris Jones, Sundhedskonsulent, Syddjurs Kommune
 • Simon Høegmark, Forsker og stifter af ViNatur m.m., SDU
 • Peter Thybo, Sundhedsinnovator, ekspert i sundhedspædagogik m.m.

X

Underviser på VIA University Colleges diplomuddannelse i neuropædagogik

X

X

X

X

X

X

X

Jeg er indgået i et samarbejde med VIA University College om at være underviser på den nye diplomuddannelse i neuropædagogik/neuropsykologi. Jeg ser meget frem til samarbejdet og til at undervise i “en pædagogik på hjernens præmisser i teori og praksis” med fokus på hjernens funktion og mulige dysfunktioner, pædagogik, læreprocesser, mestringsstrategier, Det Neuropædagogiske Kompas m.v. – alt sammen noget du kan læse mere om i “Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” (Hans Reitzels Forlag) som også er valgt som grundbog for uddannelsen. Viborg Kommune står først i køen til diplomuddannelsen som afvikles senere på året.

Det Neuropædagogiske Kompas fra bogen “Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” som bl.a. Socialstyrelsen referere til.

X

X

X

X

X

X

X

X

Underviser på Socialstyrelsens nye kurser til socialpsykiatrien

X

X

X

X

X

X

Socialstyrelsen har med initiativet “Styrket kvalitet for socialpsykiatrien” iværksat et stort og ambitiøst videns- og kompetenceløft til Socialpsykiatrien i landets kommuner. Tilbuddet løber over de næste 3 år og indeholder forskellige temaer, bl.a. “Sundhed til borgeren”, hvori Socialstyrelsen refererer direkte til Det Dobbelte KRAM. VIA University College har vundet licitationen til undervisning i dette tema, og jeg skal sammen med Jim Toft, der er ph.d. i psykologi på Københavns Professionshøjskole, undervise i salutogenese og Det Dobbelte KRAM på kurserne, som vi har givet undertitlen “Få mennesker du møder til at vokse”.

Vores undervisning er meget praksisrelateret og knytter stærkt an til recoveryorienterede indsatser og sundhedspædagogik samt kropsfænomenologi som sætter fokus på kroppens og bevægelsens betydning for mental sundhed og handlekraft. Ser meget frem til undervisningen og samarbejdet.

Læs mere om socialstyrelsens kursuskatalog her.

For mere information om kurset kontakt:
Janna Sylvestersen, Lektor, uddannelseskoordinator, Efter- og videreuddannelse – social, beskæftigelse og sundhed, Campus Aarhus N, VIA University College
T: +4587551894  /  E: JAS@VIA.DK / www.via.dk

X

Nyt kursus i samarbejde med LOS
Få mennesker du møder til at vokse – Hvordan fremmer vi psykisk modstandskraft og handlekompetence?


X

X

I samarbejde med Landsforeningen for Sociale Tilbud (LOS) udbydes dette nye åbne kursus for alle interesserede. På dagen stiller jeg skarpt på følgende spørgsmål:

– Hvordan kan fagprofessionelle støtte og fremme motivation og handlekompetence hos mennesker der er ”ramt af livet”?
– Hvad er de vigtigste beskyttende faktorer bag oplevelsen af trivsel i hverdagslivet – og hvordan får man mere af det?

Er du og/eller din institution/organisation interesseret i at høre mere om kursusdagen, så kontakt LOS eller mig.

X

Re-certificering af specialisttitel

X

X

X

X

I 2006 blev jeg godkendt som specialist i sundhedsfremme og forebyggelse af Dansk Selskab for Fysioterapi (som den første i Danmark). Specialisttitlen blev efter gældende regler re-certificeret i 2013 og atter i december 2020. I den nye re-certificering er specialisttitlen ændret til “Fysioterapi i Arbejdsliv” og sætter dermed et særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i et arbejdsmiljøperspektiv.

Der er foreløbige 4 specialister indenfor dette område. Se oversigten her.

X

Reference til grundbogen “Neuropædagogik – hjerne, liv og læring”

X

X

X

X

X

X

Socialstyrelsens vidensportal på det sociale område refererer bl.a. til grundbogen “Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” i Dorte Froms fyldige oversigtsartikel. Læs artiklen her.

Lær mere om bogen “Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” her.

X

Reference til bogen “Det Dobbelte KRAM”

X

X

X

X

X

X

Socialstyrelsens vidensportal på det sociale område refererer bl.a. til bogen “Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel” i Marianne Rasmussens korte oversigtsartikel. Læs artiklen her.

Lær mere om bogen “Det Dobbelte KRAM” her.

 

Artikel om Det Dobbelte KRAM

skrevet til social- og regionspsykiatrien

X

X

X

X

X

X

I Regionspsykiatrien Vest er vi nu i fuld gang med at implementere sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM for 400 medarbejdere i forbindelse med den kommende flytning til supersygehuset Gødstrup. Det Dobbelte KRAM er valgt som et tværfagligt arbejdsgrundlag for faglig udvikling, og modellen indgår også som en del af indsatserne for et godt og trygt arbejdsmiljø i psykiatrien.

Læs den korte oversigtsartikel her.

X

Tid Til Læsning
– ny evalueringsrapport om læsegrupper og mental sundhed

X

X

X

X

X

X

Tid til Læsning tilbyder læsegrupper til fremme af mental sundhed. Målgruppen er mennesker som er ramt af depression, stress eller angst. Nu foreligger den forskningsdokumenterede evalueringsrapport der bygger på et 4-årigt tværgående samarbejde mellem Læseforeningen, Region Midtjylland, forskningscenter Interacting Minds Centre (Aarhus Universitet) samt sundhedsområdet og kultur/fritidsområde i fem midtjyske kommuner. Jeg har haft fornøjelse af at sidde i styregruppen bag projektet samt at skrive forordet til rapporten: ”Man er et nyt menneske, når man går herfra”.

Rapporten konkluderer, at læsegruppedeltagelse har en signifikant positiv effekt på depression, stress og angst. Deltagerne oplever læsegruppen som en meningsfuld, tryg og stimulerende aktivitet, der bidrager positivt til deres hverdag. På det strategiske plan konkluderer rapporten, at brobygning mellem kultur og sundhed er altafgørende for en succesfuld implementering af tilbuddet.

Læs rapporten her.

Link til Læseforeningens hjemmeside og projekt Tid Til Læsning her.

X

Fagfokus, Norge – en ny samarbejdspartner

X

X

Med baggrund i en interessant forespørgsel er jeg indgået i et samarbejde med det norske Fagfokus som foredragsholder, underviser og konsulent. På deres hjemmeside skriver Fagfokus:

“Fagfokus er en kurs og konferansearrangør med sosial profil. Vi ønsker at våre arrangementer skal ende med bedre tjenester og endre veien videre for de som mottar tjenester. Enten det dreier seg om helse og velferdstjenester, eller utdanning”.

Jeg ser frem til samarbejdet ‘Lei en ekspert’. Læs mere om Fagfokus og deres koncept her.

X

X

X

X

X

X

X

Fyldig artikel på engelsk:
Introduktion til sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM

X

X

X

X

X

X

X

X

The EU project “Health can be learnt – developing adult training courses for healthy living”

This article creates a theoretical basis for the project for methodological development “Health can be learnt – creation the adults training courses for healthy life”. The project is supported by funding from EUs Erasmus+ programme. The aim is to develop new methods for promoting mental health, coping strategies and empowerment for the following selection of vulnerable groups:

 1. Young people with lower levels of education and those with physical, mental and learning disabilities or poor mental health
 2. People with reduced activity and mobility due to disability
 3. The long-term unemployed
 4. People who are inactive, primarily among the elderly
 5. Those affected by stress and lack of well-being

The owner of the project is Dansk Oplysnings Forbund (The Danish Association for Public Information), and the participant countries are Denmark, England, Portugal and Lithuania.

Keywords

Mental health, risk factors, protective factors, wellness, pathogenesis, salutogenesis, Aaron Antonovsky, sense of coherence, stress, eustress, distress, coping, psychological robustness, body-mind connections, psycho-neuro immunology, KRAM factors, the DOUBLE HUG (model), empowerment, existential mental health, actor/structure relation, Hill of Health (model), ABC for mental health, communities of togetherness, partnerships, social critique.

 

X

Kursustilbud i samarbejde med
LOS – Landsforeningen for sociale tilbudX

Neuropædagogik – introduktion til en pædagogisk praksis på hjernen præmisser

De sidste afholdte kurser var fuldt bookede. Er du og/eller din institution/organisation interesseret i at høre mere om kursusdagen, så kontakt LOS eller mig.

Hvilken form for pædagogik kan man anvende til personer med funktionsnedsættelse i hjernen, når den “almindelig pædagogiks håndtag” ikke virker? Kurset giver en grundig introduktion til neuropædagogik i teori og praksis. Der udleveres fyldigt kursusmateriale. (Foto fra en filmoptagelse med Peter Thybo).

X

X

X

X

X

X

X

Portrætartikel i Socialpædagogen


X

X

X

X

X

X

X

X

X

Artiklen handler om nødvendigheden af at turde afprøve nye innovative veje for at bedre mental sundhed – og ikke blot gøre mere af det samme, da det ser ud til, at det ikke løser problematikken med øget stress og psykiske lidelser i samfundet. Sundheds- og Trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM lægger op til en nødvendig helhedstænkning omkring sundhed og trivsel. Læs artiklen her.

X

X

Bog om Det Dobbelte KRAM udgivet af Sund By Netværket

X

X

X

X

X

X

X

X

Sund By Netværket har udgivet en publikation om sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM (60 sider, farveillustrationer).

Kapitel 1 præsenterer modellen  Det Dobbelte KRAM – dens videnskabelige baggrund og perspektiver.

Kapitel 2 beskriver en proces som Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed har haft bl.a. i samarbejde med fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Her præsenteres en samtidsanalyse af, hvad der ligger bag udviklingen af den stærkt stigende stress og psykiske lidelser i samfundet. Historien tager sin begyndelse i 1543!

Slutteligt præsenteres forskellige forslag til handlinger for bedre mental sundhed. Det Dobbelte KRAM og ABC for mental sundhed indgår i løsningsforslagene som dybest set handler om, at gå fra “mere til bedre” i sundhedsindsatserne.

Du kan bestille publikationen som paperback hos Sund By Netværket – eller downloade publikationen kvit og frit her.

X

X

Video på YouTube om musik og sansestimulering som medicin for hjernen

X

X

X

X

X

INMU-touch er en dansk opfindervirksomhed der har udviklet en interaktiv “musik-pude” der kan anvendes til at berolige mennesker med fx demens, ADHD og angst. INMU-touch har modtaget flere internationale anerkendelse for deres produkter.

Jeg samarbejder med INMU-touch omkring den teoretiske baggrund bag musikkens effekt på hjerne, nervesystem og sind. Se fx klippet der ligger på YouTube og læs mere på INMU’s hjemmeside her.

 

X

Interview om Det Dobbelte KRAM

Finduddannelse.dk er Danmarks største uddannelsesportal. Jeg blev for nylig interviewet om Det Dobbelte KRAM og mental sundhed – læs interviewet her.

finduddannelse.dk kan du bl.a. også læse andre interessante artikler om uddannelse og arbejdsliv.

X

X

X

X

X

X

XX

X

Artikel: “Det Dobbelte KRAM for bedre mental sundhed”

Sammen med Mette Skov Stoffer sidder jeg i i formandsskabet for Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed. Temagruppen blev stiftet i 2013 og har siden arbejdet ud fra Det Dobbelte KRAM som den grundlæggende teoriramme for sundhed og trivsel. Mette og jeg har skrevet en ny artikel “Det Dobbelte KRAM for bedre mental sundhed”. Læs den på Sund By Netværkets hjemmeside her.

Artiklen er en “opvarmer” til en ny større publikation om mental sundhed som Sund By Netværket publicerer senere på året.

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

X

Bogen om Det Dobbelte KRAM

Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel.

X

Hans Reitzels Forlag, 216 sider, talrige farveillustrationer og arbejdsmodeller, kr. 320,- (vejl.). Kan også købes som i-bog: 240,- kr.

Læs mere om bogen.

Læs introduktionskapitlet her.

Bestil foredrag eller kursus direkte hos Peter Thybo  – ring eller skriv uforpligtigende en mail her.

X

X

X

X

X

Læs forlagets pressemeddelelse ved at klikke på nedenstående.X

X

X

X

X

X

X

Anmeldelser af Det Dobbelte KRAM

“Absolut et appetitvækkende og brugbart opslagsværk”
Sygeplejersken nr. 2, 2017

“Bogen – og modellen – kan have interesse for alle, der er optaget af ”det gode liv” og sundhedspædagogik. Jeg forestiller mig, at den må kunne være til inspiration for medarbejdere i de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg, visitatorer, demenskoordinatorer, rehabiliteringsmedarbejdere, frivillige aktører og ikke mindst for ledelse og organisationer, som har ansvar for sundhedspolitikker”
Annette Johannesen, Dansk Gerontologisk Selskab

“…Bogen giver rig mulighed for eftertanke og er nem at relatere til egen hverdag. Den er let læselig og samtidig yderst interessant. Den beskriver betydningen af individets sundhed og helbred i vores senmoderne, globaliserede og individualiserede samfund, hvilket udmunder i interessante teorier. Teorierne er let forståelig for læseren, da de sammenlignes med hverdagsbegivenheder. Opbygningen af bogen indbyder derfor læseren til selv at filosofere videre omkring teorierne og egen sundheds- og helbredstilstand. Så er man interesseret i en uddybende fortolkning af sundhed og helbred, samt hvordan dette forværres, forbedres og forstås, vil jeg varmt anbefale Det Dobbelte KRAM”
Stinne Tranekær, Medicinstuderende, Syddansk Universitet

”På Sind Daghøjskole i Aalborg har vi valgt at lade Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM” være grundbogen for et efteruddannelsesforløb for alle medarbejdere […]. ”Det Dobbelte KRAM” bidrager klart til at styrke et fælles værdigrundlag og målrette vores indsats overfor målgruppen. En stor tak til Peter Thybo for bogen, som jeg gerne anbefaler til andre der vil starte en udviklingsproces i en medarbejdergruppe inden for social- og sundhedsområdet. Vi vil også bruge bogen til at skabe øget forståelse imellem skolen, patientforeninger og politikere”
Knud Birk Pedersen, Forstander, Sind Daghøjskole.

”Peter Thybo giver i bogen en udførlig beskrivelse af sammenhængen/forskellen mellem at være sund og rask, eller at være usund og syg.  Der er et spændingsfelt mellem Patogenese, som er årsag til sygdom, og Salutogenese, som er årsag til sundhed […]. Modellen beskrives med en masse eksempler på, hvordan alle kan tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind i arbejdet. Bogen giver os en vigtig og meget overskuelig opsætning af forskellige faktorer og deres sammenhænge for alle der ønsker at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme både fagligt og politisk. Den er fyldt med konkrete eksempler der lige er til at anvende i rehabilitering”
Birgitte Gammeltoft, Specialergoterapeut Neurorehabilitering,
Nyhedsbrev for Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering, November 2016.

X

X