Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Sundhedsfremme i hverdagen

X

 

Sundhedsfremme i hverdagen

– Få mennesker du møder til at vokse

Kjeld Fredens, Tommy J. Johnsen, Peter Thybo (red.)

Munksgaard Danmark,  304 sider, kr. 249,-

Hvad er det, de sunde kan, og hvad kan vi lære af dem? Denne lære- og debatbog har fokus på sundhedsfremme i hverdagslivet, og skal skærpe vort syn på det dynamiske sundhedsbegreb samt indkredse strategier for sundhedsadfærd og sundhedspædagogik.

Bogen søger nogle fællessvar på at fremme sundheden i befolkningen. Hvilken betydning vil det kunne have for studerende, fagfolk og myndigheder, der skal løse opgaven fra kontakten med den gravide kvinde i almen praksis til arbejdet med sundhedsfremme blandt ældre mennesker?

I bogens første del indrammes begreberne sundhed og sundhedsfremme bl.a. ud fra professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovskys teori om salutogenese, WHO’s definition og et nødvendigt samspil mellem natur-, human- og samfundsvidenskab.

Herefter følger anden del med ti kapitler, der viser praktiske eksempler på arbejdet med sundhedsfremme i forskellige befolkningsgrupper. Hvad gør kommunen? Hvad kan praktiserende læger sætte i værk, når de ønsker at fremme sundheden? Hvad gør skolen? Kan kronisk syge mennesker lære at leve med deres sygdom gennem sundhedsfremme? Hvordan når man mennesker fra etniske minoriteter eller voksne misbrugere med budskaber om sundhedsfremme?

I tredje del drages der paralleller mellem eksemplerne fra praksis. Antonovskys teori om salutogenese udfoldes gennem kognitions- og kreativitetsforskning samt læringsteori. Formålet er at udvikle en beskrivelse af det sunde menneske som et lærende, handlende og adaptivt menneske, samt at arbejdet med sundhedsfremme ligger mere i processen end i resultatet.

Forord og indholdsfortegnelse