Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Publikationsoversigt

X

Oversigt over udvalgte publikationer – BØGER

XX

Thybo, P (2019). Det Dobbelte KRAM. Et arbejdsgrundlag for mental sundhed i en individualiseret samtid. Sund By Netværket. Download bogen her.

Thybo, P. (2016). Det Dobbelte KRAM. Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel. Hans Reitzels Forlag.  Se bogens hjemmeside her.

Thybo, P., & Lyhne, J. (red.) (2014)
Neuropædagogik – Liv og læring.
Kognition & Pædagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer. Dansk Psykologisk Forlag.

Thybo, P. (2014)
Neuropædagogik – mellem begejstring og kritik.
i : Thybo, P. & Lyhne, J. (red.). Neuropædagogik – Liv og læring.
Kognition & Pædagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer. Dansk Psykologisk Forlag.

Thybo, P. (2014)
Hjernekemi og neuropædagogik – om neurotransmitterstoffer og hormoners virkning på hjerne og adfærd.
i : Thybo, P. & Lyhne, J. (red.). Neuropædagogik – Liv og læring.
Kognition & Pædagogik – tidsskrift om gode læringsmiljøer. Dansk Psykologisk Forlag.

Thybo, P. (2013)
Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring. En grundbog i et salutogent perspektiv. Hans Reitzels Forlag. Se bogens hjemmeside her.

Thybo, P. (2013)
Sanse-Motorik. Om hjernens arbejde fra sansning til motorisk handling.
i: Brix, K.R. & Christiansen, M. (red.). Bogen om det præmature barn – en håndbog skrevet af eksperter til forældre og fagpersoner.
Præmaturforeningen.

Fredens, K., Johnsen, T.J., Thybo, P. (red.) (2011)
Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.
Munksgaard Danmark.

Thybo, P. (2011)
Lær at leve med kronisk sygdom. Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv. i:Fredens, K., Johnsen, T.J., Thybo, P. (red.). Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.
Munksgaard Danmark

Thybo, P., Katballe, I.L. (2011)
Et kommunalt fundament for sundhedsfremmeindsatsen.
i: Fredens, K., Johnsen, T.J., Thybo, P. (red.). Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.
Munksgaard Danmark.

Thybo, P. (2011)
Motorisk læring – Den motoriske lærings hvad og hvordan.
i: Kissow, A-M., Lisby, H., Læssøe, U.: Bevægelse – en grundbog til fysioterapeuter.
Munksgaard Danmark.

Thybo, P. & Christensen, P.H. (2007)
Bevægeapparatet og Motorik.
i: Fasting, U. & Hougaard, J. (red.). Fysiologi & Anatomi – Det Levende Menneske. Munksgaard Danmark.
(udgivet på svensk i 2010: Fysiologi och anatomi: den levanda människan. Norstedts, Sverige)

Christensen, P.H. & Thybo, P. (2007)
Nervesystemet.
i: Fasting, U. & Hougaard, J. (red.). Fysiologi & Anatomi – Det Levende Menneske. Munksgaard Danmark.
(udgivet på svensk i 2010: Fysiologi och anatomi: den levanda människan. Norstedts, Sverige)

Nielsen, O.B., Christensen, P.H., Errboe, P., Hougaard, J., Thybo, P. (2007)
Histologi.
i: Fasting, U. & Hougaard, J. (red.). Fysiologi & Anatomi – Det Levende Menneske. Munksgaard Danmark.
(udgivet på svensk i 2010: Fysiologi och anatomi: den levanda människan. Norstedts, Sverige)

Thybo, P. (2005)
Bevægelse i livet er livet i bevægelse.
Forord i: Stemme, G. & Eickstedt, D.V. Småbørns motorisk udvikling. Forlaget Kinder.

X

Oversigt over udvalgte publikationer – ARTIKLER og PROJEKTER

X

Damsgaard JB, Overgaard CML, Dürr DW, Lunde A, Thybo P, Birkelund R. (2022). Psychiatric care and education understood from a student perspective: Enhancing competences empowering personal and social recovery. Scand J Caring Sci. 2022;00:1–10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.13097

Hjelms E, Damsgaard J, Monrad C, Thybo P, Raksmani NLC, Miller L, Heuck C, Kellermann MK (2022). Aktionsgruppe efterlyser nytænkning: Vil vi udnytte kulturens og naturens potentiale til sundhed? Kulturmonitor.  https://kulturmonitor.dk/debat/art8758450/Vil-vi-udnytte-kulturens-og-naturens-potentiale-til-sundhed

Thybo, P. (2021). Det Dobbelte KRAM – en introduktion til et tværfagligt arbejdsgrundlag i et bio-psyko-socialt perspektiv. Forskningsenheden, Regionspsykiatrien Vest, Region Midt.

Thybo, P. (2020): Man er et nyt menneske, når man går herfra. Forord i: Tid Til Læsning – Evalueringsrapport. Resultater af og erfaringer med læsegrupper baseret på guidet fælleslæsning henvendt til borgere med svækket mental sundhed. Læseforeningen. Læs rapporten her.

Thybo, P. (2020). Det Dobbelte KRAM – en introduktion til et tværfagligt arbejdsgrundlag for fagligt udvikling i Regionspsykiatrien Vest. Forskningsenheden, Regionspsykiatrien Vest, Region Midt.

Thybo, P. (2019). The DOUBLE HUG – a basis for working towards mental health and wellbeing. Project: Health can be learnt – developing adult training courses for healthy living. Erasmus+. EU.

Thybo, P, Stoffer, M.S. (2019). det Dobbelte KRAM for bedre mental sundhed. Sund By Netværket. Læs artiklen her

Thybo, P. (2016). Lev livet med Det Dobbelte KRAM. Krop + Fysik, nr. 6, 2016.

Thybo, P. (2016). Når diagnoser og institutionelle identiteter skygger for mennesket. Kronik i FORKANT, nr. 4, 2016.

Hansen, L.B., Thybo, P., Lundsgaard-Leth, M. (2016). The library plays an active part in issues of health care. Scandinavian Library Quarterly, vol. 49 no. 1-2, 2016. Læs artiklen her.

Thybo, P. (2016). Lev livet med Det Dobbelte KRAM. i: Greve Kommunes Sundhedsavis, juni 2016. Læs artiklen her.

Puggaard, L., Sørensen, J., Thybo, P. (2015). Projekt Robuste Ældre. En undersøgelse af ældre menneskers robusthed set i et salutogent perspektiv. Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune.

Thybo. P. (2014). Diagnosesamfundet. En indkredsning af et fænomen. Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune.

Thybo, P. (2014). ”Sjælens Apotek” – en oplevelse på St. Gallens Stiftsbibliotek, Schweiz.
Prolog i: VÄNDPUNKT  – Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. (Download den omfattende rapport i del 1 og 2 her).

Thybo, P. (2014). “Det Dobbelte KRAM” – Et salutogent arbejdsgrundlag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket. Sund By Netværket. (Download artikel her).

Thybo, P. (2014). “Det Dobbelte KRAM” – den dynamiske sundhedsforståelse bag projekt “Flere sider af det sunde liv”.
i: Flere sider af det sunde liv – Inspirationskatalog.
Biblioteksstyrelsen.

Thybo, P. (2013). Ikast-Brande Kommune – Behovet for “Det Dobbelte KRAM”.
Idræt for seniorer – Fakta, inspiration og indsigt. DGI.

Thybo, P. (2012).
Kultur und Gesundheit – Eine interessante Symbiose.
Info Gesundheit, Fachstelle Gesundheitsförderung, 1, 2012. Kanton Luzern, Schweiz.

Thybo, P. (2011).
Hjernens arbejde fra fra sansning til motorisk handling.
Fagbladet Præmaturitet, nr. 7.

Thybo, P. (2011)
Rytmer – om menneskets bevægelseskoordination.
Grundmotorik. Tidsskrift om grundmototik. 7. årg., nr. 3.

Thybo, P. (2011)
Hvorfor bruge musik i fysioterapi?
Grundmotorik. Tidsskrift om grundmototik. 7. årg., nr. 3.

Thybo, P. (2011)
Mennesket sang før det talte.
Den første konference i Danmark om musikterapi til mennesker med erhvervet hjerneskade.
Grundmotorik. Tidsskrift om grundmototik. 7. årg., nr. 3.

Thybo, P. (2010)
Sundhed og Kultur – en oplagt symbiose?
Kulturforvalterne, Nyhedsbrev nr. 33, april.

Thybo, P. (2009).
Sanse – Motorik. Om hjernens arbejde fra sansning til motorisk handling.
i: Bennedsen, MH (red.). Sundhedsplejersken som tovholder for familier med præmature børn.
Skive Kommune.

Thybo, P. (2008).
Lær at leve med kronisk sygdom – Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv.
Masterafhandling i læreprocesser med speciale i Kultur & Læring ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi.
Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Thybo, P. (2008).
Sundhed og kultur – en oplagt symbiose?
Danmarks Biblioteker, nr. 7. (artikel skrevet ud fra hovedtalen på Danmarks Biblioteksforenings Kulturkonference 2008).

Thybo, P. (2008).
Kan man være sund og syg på én gang?
FOKUS, Videnscenter for Hjerneskade. 15. årg., nr. 2, juni 2008.

Thybo, P. (2008).
Ydre og indre træning – om Mind-body træning.
Krop & Fysik, nr. 1, februar.

Thybo, P. (2005)
Mennesket sang før det talte.
Den første konference i Danmark om musikterapi til mennesker med erhvervet hjerneskade.
FOKUS, Videnscenter for hjerneskade, nr. 4; 2005.

Thybo, P. (2005)
Neuropædagogik i terapeutisk og specialpædagogisk praksis – en introduktion
AGORA, Tema: Hjerne & Læring.
CVU Storkøbenhavn, nr. 6, januar 2005.

Thybo, P. (2004)
When talking stops walking – om motorisk træning og bevidsthedens kapacitet
FOKUS, Videnscenter for hjerneskade, nr. 3; 2004.

Thybo, P. (2004)
Forflytningsskader ætiologi. Om risikofaktorer ved personforflytninger.
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Fagforums Tidsskrift, nr. 2, 19. årg.

Thybo, P. (2004)
Sygdom er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det
Klinisk Sygepleje, nr. 3; 4 – 12. 2004.

Thybo, P. (2004)
Motorisk genoptræning efter en hjerneskade. Om motoriske læreprocesser med problemløsning som omdrejningspunkt.
FOKUS, Videnscenter for hjerneskade, nr. 2, 11. årg., 2004.

Thybo, P. (2003)
Hvem har sandheden om sundheden? Om sundhed, sygdom og livsstil.
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 3, 18. årg.

Thybo, P. (2003)
Sygdom er hvordan man har det – Sundhed er hvordan man ta’r det. Om Antonovskys salutogene idé.
Kognition & Pædagogik, nr. 49; 57 – 66.

Thybo, P. (2003)
Forflytningsteknik med hoved, hånd og hjerte – om læring og praktisering af forflytningsteknikker.
Forflytningshåndbogen, Ikast kommune.

Thybo, P. (2003)
Jiu Jitsu i et motorisk perspektiv – om hjerne, krop og bevidsthed.
i: Sunds Jiu Jitsu klubs 25 års jubilæumsblad.
Sunds Jiu Jitsu klub.

Thybo, P. (2003)
Projekt Styrke- & Sundhedsprofil. Et udviklingsprojekt omkring sundhedsfremme i et lokalområde.
i: ”Op på cyklen igen”; 76 – 79
(artikelsamling i forbindelse med Nordisk messe i Rehabilitering 2003)
Ergoterapeutforeningen.

Thybo, P. (2002)
Projekt Styrke- & Sundhedsprofil. Et udviklingsprojekt omkring sundhedsfremme i et lokalområde.
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 3; 8 – 13.

Thybo, P. (2002)
Styrkeprofil for Bording lokalområde. Et udviklingsprojekt omkring sundhedsfremme i et lokalområde.
Borgerrettet projektrapport (60 sider), Ikast Kommune.

Thybo, P. (2002)
Projekt Styrke- & Sundhedsprofil. Et udviklingsprojekt omkring sundhedsfremme i et lokalområde.
Projektrapport (96 sider), Ikast Kommune.

Thybo, P. (2002)
Projekt Styrke- & Sundhedsprofil. Et udviklingsprojekt omkring sundhedsfremme i et lokalområde.
PD. alm. pæd., Skive Seminarium.

Thybo, P. (2002)
Undervisning i forflytningteknik – Didaktiske overvejelser.
PD. alm. pæd., Skive Seminarium.

Thybo, P. (2001)
Mødet mellem fysioterapeuten og det fortællende menneske – om den terapeutiske tanke i praksis.
PD. alm. pæd., Skive Seminarium.

Thybo, P. (2001)
Fysioterapi i spændingsfeltet mellem naturvidenskab og hermeneutik
– om mål spor og spændingsfelter i det fysioterapeutiske arbejde.
PD. alm. pæd., Skive Seminarium.

Thybo, P. (2000)
Et fælles grundlag for neuropædagogik.
Kognition & Pædagogik, nr. 37; 21 – 32.

Thybo, P. (2000)
Kropslig empati.
Danske Fysioterapeuter, nr. 8; 10 – 14.

Thybo, P. (2000)
Undervisning i forflytningsteknik – Didaktiske overvejelser.
Danske Fysioterapeuter, nr. 7; 4 – 9.

Thybo, P. (1999)
Rytmer – om menneskets bevægelseskoordination.
Danske Fysioterapeuter, nr. 22; 4 – 9.

Thybo, P. (1999)
Hvorfor bruge musik i fysioterapi?
Fysioterapeuten (Norge), nr. 14; 10 – 14.

Thybo, P. (1998)
Studiekreds i bevægelsesvidenskab.
Danske Fysioterapeuter, nr. 1; 10 – 13.

Thybo, P., & Fredens, K. (1998)
Den terapeutiske tanke – Nye roller i den fysioterapeutiske praksis.
Danske Fysioterapeuter, nr. 21; 4 – 10.

Thybo, P. (1997)
Stokken eller golfkøllen – Overvejelser om aldersbegrebet.
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 4; 10 – 12.

Thybo, P. (1997)
Hvad er Movement Science – Evolution eller revolution?
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 4; 7 – 8.

Fredens, K., & Thybo, P. (1997)
Bevægelsesvidenskab på fysioterapiens præmisser.
Danske Fysioterapeuter, nr. 16; 4 – 11.

Broberg, C., Karlshøj, C., Thorborg, L., Hansen, B.H., Bregenhøj, A.K., Thybo, P. (1996)
Musik i det fysioterapeutiske arbejde.
Danske Fysioterapeuter, nr. 18; 4 – 10.

Thybo, P. (1996)
Intelligens (kronik).
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 1; 2 – 6.

Thybo, P. (1996)
Bevægelse i viden om bevægelser.
Kognition & Pædagogik, nr. 22 samt Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 4, 17 – 18.

Thybo, P. (1996)
Kroppen i livet og livet i kroppen.
Danske Fysioterapeuter, nr. 21; 4 – 9.

Thybo, P. (1995)
Tapening af den osteoporotiske ryg og den hemiplegiske skulder.
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 4, 13 – 16.

Thybo, P. (1995)
Hvad gør musik ved mennesker og hvad kan fysioterapeuter bruge musik til?
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 3.

Thybo, P. (1995)
Fibromyalgiprojekt i Århus Amt.
Danske Fysioterapeuters Geronto-Geriatriske Nyhedsbrev, nr. 2.