Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Eksempler på tidligere afholdte kurser

Forebyggelse og Ergonomi

Forflytningsteknik

Forskning

Gerontologi og Geriatri

Hjerne, kognition og Intelligens

Kulturelle aktiviteter og sundhed

Ledelse

Movement Science / Bevægelsesvidenskab

Musik

Neuropædagogik

Sundhedsfremme / Salutogenese / Sundhedspædagogik

Tai Chi Chuan

Andet