Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Hjerne, Kognition og Intelligens

 
Hjernens opbygning og funktion – fra sansning til motorisk handling
Hjernen er ikke alt, men uden hjernen er alt ingenting!

Hjernens opbygning og funktion er det mest komplicerede man kender i universet, og derfor fascinerende! I dette uhøjtidelige og humoristiske foredrag tages der en ordentlig rundtur i hjernen – lige fra sanseimpulserne kommer ind i systemet til der udløses motoriske handlinger, det man opfatter som adfærd. Det går ikke stille af! Det er utroligt, hvad en 1½ kilos fedtklump med svagstrøm kan klare!
Hjernen er bygget til livet ude på savannen, og derfor relateres der til det daglige liv for ca. 50.000 år siden for at forstå hjernens funktion og mange mekanismer. I den forbindelse inddrages forskellige emneområder, bl.a. lugtesansens betydning for partnervalg, hvordan hjernen etablerer vaner og hvorfor. Den vigtigste opdagelse inden for hjerneforskningen gennem de sidste 15 år præsenteres også: Fundet af sociale synapser (spejlneuroner) – hjernen er ganske enkelt bygget til at være social!

X

Intelligenser – 1, 2, Mange!
Om at kunne være klog på flere måder.

Med udgangspunkt i Howard Gardners intelligensteori gennemgås nyere intelligensforskning, deres resultater og hvilke muligheder de peger på. Vi har ikke blot én måde at være intelligent på, men mindst 7, hævder Gardner. Hvilke muligheder og konsekvenser giver eksistensen af flere intelligenser det pædagogiske arbejde for læring?
De forskellige intelligenser (klogskaber) præsenteres, hvordan de udvikles og samarbejder, samt hvordan individuelle kognitive profiler dannes. Men der er én intelligens der er vigtigere end alle de andre? Hvilken er det?

X

Hjernen i Ledelse – Ledelse i Hjernen
Hør om de nye landevindinger indenfor hjerneforskning sat i et ledelsesperspektiv. Det er lige til at blive klogere af.

Hjernen er fantastisk! Et begejstret inspirationsforedrag for alle der er involveret i ledelse og kvalitetsudvikling, og som ønsker at vide mere om, hvad der foregår i hjernen under fx beslutningsprocesser, kreative lærerprocesser, stressfyldte omvæltninger og tværfagligt samarbejde.
X

 

Musik på hjernen! Om musikkens påvirkning af hjerne og krop

“It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!  
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah”!
Irving Mill / Duke Ellington

Et foredrag for fuld musik! Musik er et stærkt pædagogisk værktøj og kan fx bruges til at skabe bestemte stemninger, øge eller sænke arousal (reaktionsberedskabet) eller at fremme bevægelseskoordination. Musik virker på mennesker, derom hersker ingen tvivl – men hvordan og hvorfor? Og hvordan kan man bruge musikken praktisk?

”Den Musiske Hjerne”, dvs. hjernen der lytter eller selv spiller musik, præsenteres og sættes i spændingsfeltet mellem naturvidenskab og fænomenologi; mellem neurobiologiske processer og selve oplevelsen. Som det vil fremgå, har netop musikken en særlig evne til at få hele hjernen til at swinge. Alt sammen giver indsigt i, hvordan man med fordel kan bruge musikken i det daglige arbejde med (spæd)børn, unge og ældre.

X

Movement Science & Kognitive læreprocesser
(kurset tidligere afholdt sammen med Kjeld Fredens)
Kurset præsenterer ny viden indenfor motorik, hjerneforskning og læringsteori og kan relateres til alle aldersgrupper samt fag som fx fysioterapi, ergoterapi og specialområdet.

Al træning og rehabilitering er kognitiv rehabilitering, som tager udgangspunkt i individets handlinger. Kognition er ikke blot knyttet til hjernen, men også til krop og personens relationer til omverdenen. Derfor gælder det om at anlægge et bio-psyko-socialt helhedsperspektiv på person, situation og relation. Hvad betyder det for (gen)læring af motoriske færdigheder, og hvordan gør man i praksis?

  • Hvordan udvikler mennesket sig motorisk?
  • Hvordan kontrollerer man bevægelser?
  • Hvordan lærer man nye bevægelsesfærdigheder?
  • Hvilken rolle har kroppen i læreprocesser?

   

Motorik i et neurologisk og neuropædagogisk perspektiv
Med baggrund i hjerneforskningen er der gennem de senere år sket en stor udvikling omkring forståelsen af de mekanismer der indgår i menneskets motorik.

Bevægelser er intentionelle, dvs. at det handler om at nå et mål med sine bevægelser. Bevægelser er også en problemløsende opgave. Det sætter motorik i et udvidet perspektiv, for skal man nå et mål, må man tænke over hvordan – indtil det er automatiseret. Problemløsningen involverer både perceptuelle og kognitive funktioner som således bliver en vigtig del af menneskets motoriske funktioner.

Processen fra sansning til motorisk handling er sårbare overfor skader og dysfunktioner i flere forskellige områder af hjernen, og her viser neuropædagogik sig som et vigtigt redskab i arbejdet med personer der har funktionsnedsættelse i hjernen, og som har behov for motorisk stimulation eller genoptræning.

Men hvordan arbejder man med en neuropædagogik på hjernens præmisser og i et motorisk perspektiv? Det kræver kendskab til både hjernens funktion, funktionsnedsættelsens karakter og symptomer samt motoriske læreprocesser…