Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Forflytningsteknik

 

Forflytningsteknik – Didaktiske overvejelser

Kursus for instruktører i forflytningsteknik og andre bevægelsesfag, som ønsker fokus på undervisning i og læring af personforflytningsteknik.

Hvordan tilrettelægges et effektivt undervisningsforløb i forflytningsteknik?
Forskellen mellem talt viden og kroppens tavs viden (deklarativ og procedural viden).

  • Motorisk læringsteori: Hvordan læres en valgt forflytningsteknik eller system bedst og mest effektiv?
  • Hvorfor er det ikke nok blot at øve, øve og øve?
  • Hvilke elementer bør indgå i undervisning af personforflytninger?
  • Hør om en ”Stjerne-forflytning” og de seks vigtige elementer den er bygget op omkring.

 

Forflytningsteknik – Kropslig empati

Inspirationskursus for instruktører i forflytningsteknik og andre bevægelsesfag, som ønsker fokus på kvaliteten i personforflytningsteknik.

Kropslig empati er et nyt begreb der er konstrueret af Peter Thybo. Det omhandler den særlige fornemmelse af at kunne sætte sig i den andens sted rent kropsligt – og at kunne bruge den viden til at udføre en god personforflytning som opleves kompetent, nærværende og ikke mindst tryg.

  • Kropslig empati – en indføring i begrebet.
  • Hvorfor er kropslig empati værdifuld i personforflytninger?
  • Hvordan opbygges kropslig empati?
  • Hvordan koordinerer man en forflytning, hvis der er flere om den?
  • Praktik, bl.a. med øvelser og teknikker fra det kinesiske kampsystem Tai Chi Chuan.