Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Forskning

 

Forskning & Fysioterapi
I en tid med stigende krav om evidensbaseret forskning indenfor det fysioterapeutiske arbejde, er det vigtigt at stoppe op og forholde sig kritisk til akademisering og videnskabeliggørelse af det praktiske fag og håndens arbejde.

At dyrke videnskab – også indenfor faget fysioterapi – er både godt og nødvendigt, men faget er så bredt i sine opgaver og ydelser, at ét videnskabeligt paradigme opbygget omkring naturvidenskab og dens formål med at forklare mennesket ikke er nok. Mennesket skal også forstås, hvis man skal favne mennesket bag patienten i fysioterapien. Det er hermeneutikkens opgave, og den hører til i humanistisk videnskab, hvor der arbejdes med fortolkninger.

Hvilke forskningsmæssige udfordringer giver det at skulle arbejde under to vidt forskellige videnskabsparadigmer, og hvordan kan opgaven løses?