Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Faglig profil

pt

pt

X

X
X

X

X

X

X

Peter Thybo

Sundhedsinnovator
Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd.
Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse (Pt. Spc.) – godkendt af Danske Fysioterapeuter
Formand i Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed
Ekspert i sundhedspædagogik og neuropædagogik

X

Nuværende stilling

Har siden kommunalreformen i 2007 været ansat som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommunes sundhedsstab. Opgaverne omhandler især udvikling, nytænkning og en bred implementering af sundhedsfremme i kommunen under temaer som fx Sundhed for Alle – Alle for Sundhed samt Læg år til livet og liv til årene. Målgrupperne for indsatser er borgergrupper i alle aldre og funktionsniveauer, og udvikling og implementering foregår oftest i et bredt tværgående samarbejde der udover andre kommunale områder også kan omfatte fx borgere/borgergrupper, foreninger, idræts- og kulturliv, frivillige samt private virksomheder.

Er ekspert i neuropædagogik i teori og praksis og har været med til at udvikle området i Danmark siden 1991. Har udviklet flere sundheds- og trivlsesmodeller, fx Det Dobbelte KRAM som flere kommuner, institutioner, foreninger og virksomheder har indført i deres arbejdsgrundlag for sundhed og trivsel. Det Dobbelte KRAM er også blevet præsenteret i Sverige, Norge, Tyskland, England og Østrig. Var med til at stifte Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed der i øvrigt har Det Dobbelte KRAM som arbejdsgrundlag. Sidder i dag i formandsskabet for temagruppen. Sund By Netværket har p.t. 56 kommuner samt alle regioner som aktive medlemmer samt forbindelse til WHO.

Har i perioden 1988 – 2006 arbejdet som ledende fysioterapeut i det nuværende sundhedscenter Frisenborgparken i Ikast med fysioterapi, genoptræning, rehabilitering og varmtvandsbassin. Har i forbindelse med talrige forsknings- og udviklingsprojekter medvirket til udviklingen af den praktiske anvendelse af teorier fra Movement Science, neuropædagogik, sundhedspædagogik samt en sundhedsfremmende tilgang, hvor mennesket står før sin diagnose.

Interessefelter

Har siden 1988 arbejdet teoretisk, praktisk, forskende og formidlende med især sundhed, sundhedsfremme, tværgående sundhedspolitik, robusthed/resiliens, salutogenese, diagnosesamfund/diagnosekultur, motorik (Movement Science), genoptræning/rehabilitering, (neuro)pædagogik, kognitions- og hjerneforskning, læring, læreprocesser, kropsfænomenologi samt anvendelsen af natur, musik og andre kulturelle aktiviteter for at fremme sundhed og trivsel. Målgruppen er mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige funktionsniveauer.

Uddannelse

  • Uddannet fysioterapeut fra Holstebro Ergo- og Fysioterapeutskole (1988), og har bl.a. arbejdet som ledende fysioterapeut i et større kommunalt center i Ikast med genoptræningsafdeling og varmtvandsbassin.
  • Uddannet udviklingskonsulent på sundhedsområdet gennem Kommunernes Landsforening (1997), og har som sådan været leder af flere projekter, bl.a. det præmierede sundhedsfremmeprojekt ”Projekt Styrke- & Sundhedsprofil”.
  • Pædagogisk diplomeksamen i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet/Skive Seminarium (2002).
  • Blev i 2006 Danmarks første fysioterapeut med en specialistgodkendelse indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Master i læreprocesser med speciale i Kultur & Læring ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (2008), dimitterede med afhandlingen ”Lær at leve med kronisk sygdom – Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv”.

Forfatter

Er litteraturanmelder og forfatter samt medforfatter til flere anmelderroste lærebøger og har skrevet talrige fagartikler om bl.a. sundhed, sundhedsfremme, salutogenese, neuropædagogik, læring, hjernens funktion samt motorisk udvikling og læring til ind- og udenlandske fagblade (se publikationsoversigt).

Underviser, foredragsholder og konsulent

Konsulent og har siddet i flere ekspertgrupper bl.a. i Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Flittig brugt underviser, foredragsholder og konferencier i nationale og internationale sammenhænge med en bred og mangeårig erfaring med formidling til mange forskellige faggrupper i diverse offentlige og private virksomheder samt borger- og patientgrupper. Holder også foredrag/kurser for elitesportsudøvere bl.a. i tilknytning til Team Danmark. Er ligeledes tilknyttet foredragsvirksomheden Athenas (direkte link).