Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Faglig profil

pt

pt

X

X
X

X

X

X

X

Peter Thybo

Sundhedsinnovator
Forfatter, Fysioterapeut, Master i læreprocesser, PD. alm. pæd.
Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse (Pt. Spc.) – godkendt af Danske Fysioterapeuter
Tidl. formand i Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed
Ekspert i sundhedspædagogik og neuropædagogik

X

Nuværende og tidligere ansættelser

2019 – Ansat som sundhedsinnovator i Forskningsenheden, Regionspsykiatrien Vest, med flere udviklingsopgaver – især omkring udvikling af tværfaglig og tværsektoriel samarbejde samt implementering af sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM. Arbejder sideløbende som forfatter, foredragsholder, underviser samt udviklingskonsulent for især kommuner. Er p.t. tilknyttet et EU-metodeudviklingsprojekt omkring ‘Det Dobbelte KRAM’ og ‘ABC for mental sundhed’ med Dansk Oplysningsforbund som projektejer og med Danmark, England, Portugal og Litauen som deltagerlande.

2007 – Med kommunalreformen ansat som landets foreløbige eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommunes sundhedsstab. Opgaverne omhandler især udvikling, nytænkning og en bred implementering af sundhedsfremme i kommunen under temaer som fx Sundhed for Alle – Alle for Sundhed samt Læg år til livet og liv til årene. Målgrupperne for indsatser er borgergrupper i alle aldre og funktionsniveauer, og udvikling og implementering foregår oftest i et bredt tværgående samarbejde der udover andre kommunale områder også kan omfatte fx borgere/borgergrupper, foreninger, idræts- og kulturliv, frivillige samt private virksomheder.

1988 – Ansat som distriktsfysioterapeut og senere ledende fysioterapeut i det dengang nyetablerede sundhedscenter Frisenborgparken i Ikast med fysioterapi, genoptræning, rehabilitering og varmtvandsbassin. Har i forbindelse med talrige forsknings- og udviklingsprojekter medvirket til udviklingen af den praktiske anvendelse af teorier fra Movement Science, neuropædagogik, sundhedspædagogik samt en sundhedsfremmende tilgang, hvor mennesket står før sin diagnose.

Interessefelter

Har siden 1988 arbejdet teoretisk, praktisk, forskende og formidlende med især sundhed, sundhedsfremme, tværgående sundhedspolitik, robusthed/resiliens, salutogenese, diagnosesamfund/diagnosekultur, motorik (Movement Science), genoptræning/rehabilitering, (neuro)pædagogik, kognitions- og hjerneforskning, læring, læreprocesser, kropsfænomenologi samt anvendelsen af natur, musik og andre kulturelle aktiviteter for at fremme sundhed og trivsel. Målgruppen er mennesker i alle aldersgrupper og med forskellige funktionsniveauer.

Er ekspert i sundhedspædagogik og neuropædagogik i teori og praksis og har været med til at udvikle området i Danmark siden 1991. Har udviklet flere sundheds- og trivlsesmodeller, fx Det Dobbelte KRAM, som flere kommuner, institutioner, foreninger og virksomheder har indført i deres arbejdsgrundlag for sundhed og trivsel. Det Dobbelte KRAM er også blevet præsenteret i Sverige, Norge, Tyskland, England, Østrig, Portugal og Litauen.

Var med til at stifte Sund By Netværkets temagruppe om mental sundhed der har Det Dobbelte KRAM som arbejdsgrundlag. Har siddet i formandsskabet for temagruppen i perioden 2013 – 2019. Sund By Netværket har p.t. 56 kommuner samt alle regioner som aktive medlemmer samt forbindelse til WHO.

Uddannelser og godkendelser

  • Master i læreprocesser med speciale i Kultur & Læring ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (2008), dimitterede med afhandlingen ”Lær at leve med kronisk sygdom – Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv”.
  • Blev i 2006 Danmarks første fysioterapeut med en specialistgodkendelse indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Pædagogisk diplomeksamen i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet/Skive Seminarium (2002).
  • Uddannet udviklingskonsulent på sundhedsområdet gennem Kommunernes Landsforening (1997), og har som sådan været leder af flere projekter, bl.a. det præmierede sundhedsfremmeprojekt ”Projekt Styrke- & Sundhedsprofil”.
  • Uddannet fysioterapeut fra Holstebro Ergo- og Fysioterapeutskole (1988)

Forfatter, foredragsholder, underviser og konsulent

Er litteraturanmelder og forfatter samt medforfatter til flere anmelderroste lærebøger og har skrevet talrige fagartikler om bl.a. sundhed, sundhedsfremme, salutogenese, neuropædagogik, læring, hjernens funktion samt motorisk udvikling og læring til ind- og udenlandske fagblade (se publikationsoversigt). Har mangeårig erfaring som udviklingskonsulent og har siddet i flere ekspertgrupper bl.a. i Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Flittig brugt underviser, foredragsholder og konferencier i nationale og internationale sammenhænge med en bred og mangeårig erfaring med formidling til mange forskellige faggrupper i diverse offentlige og private virksomheder samt borger- og patientgrupper. Holder også foredrag/kurser for elitesportsudøvere bl.a. i tilknytning til Team Danmark. Er ligeledes tilknyttet foredragsvirksomheden Athenas (direkte link).