Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

BUFFER 1

Peter Thybo – Det Dobbelte KRAM, Hans Reitzels Forlag, august 2016

Thybo P, 2014, Det Dobbelte KRAM – Et salutogent arbejdsgrundlag for mental sundhed

Thybo, P. (2015). Diagnosesamfundet – en indkredsning af et fænomen. Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune – Behovet for Det Dobbelte KRAM, DGI Senior, temahæfte, sept 2013

Peter Thybo, ADHD set i et neuropædagogisk perspektivThybo, P. (2015). Diagnosesamfundet – en indkredsning af et fænomen, Sundhedsstaben, Ikast-Brande Kommune

2016-03-11, Peter Thybo, Det Dobbelte KRAM – at lægge år til livet og liv til årene

Write a comment